kultura

A kereszténység civilizációs hatása

Filmklub

A keresztény tanításon alapuló európai („nyugati”) civilizáció az elmúlt évszázadokban rendkívüli teljesítményt mutatott fel a társadalom-, és gazdaságszervezés, a tudomány és technológia, valamint az emberi jogok és művészetek fejlődése területein.
Az első világháború óta azonban a nyugati kultúrában részes országok – a kereszténységbe vetett hit csökkenésével, illetve materialista világmagyarázatok terjedése hatására – demográfiailag és identitásukat tekintve is meggyengültek, irányt vesztettek.

A keresztények számára a kereszténységen alapuló európai és nemzeti kulturális örökség a mindennapi lét és cselekvés, az egyéni szabadság és közösséghez tartozás, a hitgyakorlás alapja és kerete, amelynek megismerése, megőrzése és továbbadása kulcsfontosságú. Augusztusi alkalmunkon egy ritkán tárgyalt, izgalmas témát dolgozunk fel:

  • miképpen épült fel az evangéliumi tanításra örökségünk, a „nyugati” civilizáció, azaz
  • hívő, magukat kereszténynek valló tudósok – a Biblia hatására felszabadulva a munkára, a kutatásra és az alkotásra – hogyan építették fel a minket körülvevő anyagi és szellemi kultúrát